Utvalda fabrikat av bäst kvalité, från små roddbåtar till större fritidsbåtar.

Sting, Linder, Sandström, Båtskär, Ryds, Ockelbo samt flertalet begagnade båtar