Utvalda fabrikat av bäst kvalité, från små roddbåtar till större fritidsbåtar.

Sting, Linder, Sandströms, Båtskär, Ryds, Uttern, Ockelbo samt flertalet begagnade båtar