Utvalda fabrikat av bäst kvalité, från små roddbåtar till större fritidsbåtar.

Linder, Sandström, Båtskär, Sting samt flertalet begagnade båtar