Art nr: RDS-07301

Rotodock kopplings montering verktyg för montering Rotodock brygga elements tillsammans.

 

Också för montering 2 JetPort Plus/Max/Flexi tillsammans.

 

Rikta in flytbryggorna så att kopplingsfickorna ligger intill varandra. Använd sedan monteringsverktyget så att kopplingen och bultenheten i bottenfickan är med bulten uppåt. Dra sedan upp installationsverktyget på undersidan, ur vattnet för att placera bottenkopplingen.

 

Behåll ett tryck, sätt samtidigt in den övre kopplingen i motsatt ficka genom att rikta in hålet i den övre kopplingen över stången och tryck in kopplingen i fickan.

 

Installera kopplingsmuttern på bulten och dra åt tills mutternas topp är i jämn höjd med kopplingsnivån