Täcklock för Rotodock och JetPort Plus/Max/Flexi, grå

Dessa fick täcklock används för att fylla alla tomma kopplingsfacknedgångar efter installation av bryggan, förankringskomponenter och / eller tillbehör.