Klippo Comet SH gräsklippare

Comet SH betyder att du kan få din Comet med en Honda GCV motor. I övrigt är det samma maskin som Comet S. Miljömärkt med Svanen.

Comet SH levereras utan gasreglage. Auto choke som standard. En klar kundfördel, då man inte längre behöver använda choke manuellt! Det förinställda varvtalet på 2900 rpm är det vartal där maskinen ger bästa möjliga prestanda.