Klim

2200 kr

Klim Team Gear Bag

400 kr

Klim Balaclava <rosa>

300 kr

Klim VIN Hat Black - Monument

150 kr 300 kr

Klim Buff <svart>

1900 kr 2500 kr

Klim Krew Pak

2000 kr

Klim Edge <grå/lt yellow tint>

300 kr

Klim Bomber mössa <svart>

650 kr 900 kr

Klim Viper <Black Yellow Tint>

650 kr 900 kr

Klim Viper <Fiery Red Yellow Tint>

800 kr

Klim Arctic Balaclava <svart>

700 kr

Klim Edge Lens Lt Pink Tint

1700 kr

Klim Nac Pack <Black/Knockout Pink>

400 kr

Klim Balaclava <svart>

400 kr

Klim Shadow Balaclava

300 kr

Klim VIN Hat Dark Sea - Black

300 kr 400 kr

Klim Vin keps <Knockout Pink>

400 kr

Klim Temperflask

700 kr

Klim Edge lens yellow

1700 kr

Klim Nac Pac <Black>

2200 kr

Klim Aeon Asphalt Light Yellow Tint